On enseigne des certitudes, on n’enseigne jamais l’incertitude.

23

” On enseigne
des certitudes,
on n’enseigne jamais
l’incertitude.”

Edgar Morin

vous pourriez aussi aimer
fetish masturbatrix tugs.www.kirmiziyilan.com